Een medium is de contactpersoon tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld. Als medium ben ik een schakel tussen deze twee werelden, die in wezen ėėn zijn. Nadat ik tijdens mij opleiding aan de ANZN in aanraking kwam met verschillende vormen van energetisch werk, kwam mijn spirituele ontwikkeling in een stroomversnelling. In die periode kwam ik erachter dat ik soms dingen doorkreeg vanuit de spirituele wereld.

Kort nadat ik was gestart als natuurgeneeskundig therapeut, werd ik me er steeds meer van bewust dat ik contact kon leggen met mensen uit de spirituele wereld. Onze dierbaren in de spirituele wereld zijn dezelfde mensen met dezelfde persoonlijkheid en karaktereigenschappen als toen ze nog op aarde leefden. Alleen de fysieke beperkingen, ziekte en pijn die zij in het aardse leven hebben ervaren, zijn weg. Als medium gebruik ik mijn gevoeligheid om communicatie met de spirituele wereld mogelijk te maken. Mediumschap kan een onderdeel zijn van de therapie.