Entiteiten

Als een mens overlijdt, blijft zijn stoffelijk omhulsel, zijn lichaam, op aarde achter. Zijn geest reist naar de lichtsfeer, waarin hij, wat betreft zijn spiritueel ontwikkelingsniveau, thuishoort. Elke geest kan zijn eigen lichtsfeer/geestelijke bestemming na zijn dood bereiken tenzij:

  • Hij niet wil, omdat emoties die met aardse zaken te maken hebben hem meer naar de aarde trekken dan naar het licht.
  • Hij de mogelijkheid om naar het licht te reizen negeert, bijvoorbeeld omdat hij nog niet weet dat hij overleden is.
  • Hij nog zo weinig geevolueerd is op het pad van de liefde dat zijn bestemming een donkere sfeer is. In dit geval bereikt de geest wel zijn bestemming, maar niet een van de lichtere sferen.

Dolende geesten, die om wat voor reden dan ook hun lichtsfeer nog niet hebben bereikt, worden entiteiten genoemd. Sommige entiteiten staan, na een periode van verwarring, open voor hulp uit geestelijke sferen en reizen alsnog naar hun bestemming. Anderen blij ven hun blik op de aarde richten en proberen weer deel te nemen aan het aardse leven. Daartoe zoeken ze een gastheer of -vrouw. Door zich te hechten aan hun energie veld (Aura) proberen entiteiten invloed uit te oefenen op aardse zaken. Elk mens met een gezond energieveld bezit echter een natuurlijke bescherming tegen indringers. Sommige omstandigheden kunnen verzwakking of beschadiging van het menselijk energieveld veroorzaken en daarmee de weg vrij maken voor “auralifters”.

Bijvoorbeeld: een ongeluk met veel lichamelijk letsel, totale uitputting als gevolg van ziekte of stress, verslavingen aan alcohol of drugs, een psychisch trauma, een sterk negatieve levenshouding, het experimenteren met spiritualistische spelletjes, zoals glaasje draaien en het bewust opzoeken van demonische macht en zwarte magie.

De persoon die wordt belast door entiteit(en) kan onder andere de volgende klachten ontwikkelen: onverklaarbare vermoeidheid, het gevoel belemmerd of tegengehouden te worden, concentratie stoornissen en duizeligheid, negatieve gedachten en -stemmingen die men van zich zelf niet kent, plotselinge gedragsveranderingen, bijvoorbeeld excessief drinken, agressief of depressief worden en/of onverklaarbare angsten en onrust.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het werken met entiteiten? Je kunt me altijd even bellen op 0649423598 of een mailtje sturen naar info@feige.nl.