Privacy Policy

Ik bewaar jouw persoonsgegevens omdat je in behandeling bent of omdat je je gegevens achterlaat om in contact te komen. Het gaat om basisgegevens zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik alleen voor:

  • Contact over de behandeling als dit nodig is.
  • Informatie over trainingen, workshops of consult.
  • Het opstellen van de factuur of het afhandelen van de betaling.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden voor declaratie:

  • Je naam, adres en woonplaats, geboortedatum. 
  • De datum, korte omschrijving en kosten van het consult.

Veiligheid en geheimhouding
Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en verstuur deze nooit ongevraagd aan anderen. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot aantekeningen over de behandeling en hou ik me aan de geheimhoudingsplicht. Daarnaast zorg ik voor (veiligheids)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van gegevens tegen te gaan. Lees voor meer informatie de hele documentatie in de Privacyverklaring therapeuten VVET van de beroepsvereniging.

Bewaren van gegevens
Ik bewaar de gegevens tot een jaar na de laatste behandeling. Vraag je alleen informatie aan? Dan gebruik ik de gegevens alleen voor de duur van ons contact en slaan ik deze niet op in het systeem.

Wijzigen, aanpassen of verwijderen
Je mag altijd persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Verder kun je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Op jouw verzoek kunnen wij ook gegevens overdragen aan een andere organisatie. Wil je iets wijzigen of heb je andere vragen? Neem dan contact met me op via info@feige.nl.

Klachten over het verwerken van gegevens
Ben je het niet eens met het gebruik van je persoonsgegevens. Laat het me dan weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Mocht we er niet uitkomen, dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.